Historie

Datalogforeningen har en lang historie bag sig. I 1978 dannede nogle datalogistuderende ved Aarhus Universitet en såkaldt Jobansøgningsgruppe. Det var dengang, hvor datalogistudiet var meget nyt, og ingen i erhvervslivet vidste, hvilken glimrende arbejdskraft de ville få ved at ansætte dataloger. Navnet Datalogforeningen opstod i 1979. Foreningen har haft mange aktiviteter gennem årene, men stormøderne, de faglige aftener og lønstatistikken har altid været de centrale aktiviteter. I en kortere periode arrangerede foreningen efteruddannelseskurser.