Fagligaftengruppen

Fagligaftengruppen er den undergruppe under Datalogforeningen som beskæftiger sig med afholdelse af såkaldte faglige aftener. Disse arrangementer består som regel af et foredrag af 2 x 45 minutters varighed, efterfulgt af en større eller mindre diskussion om emnet. Foredragsholderne er tit medlemmer fra foreningen, men ligeså ofte er det folk udefra som bliver inviteret til at holde et foredrag om et emne som har en eller anden datalogisk relevans.

Gruppen består i 2015-16 af:

  • Birger Nielsen
  • Marianne Larsen
  • Jan Møller Jensen
  • Jakob Kristensen
  • Peter Juhl

Gruppen kan kontaktes på .