Indlæg til brevet

Hvis du ønsker at sende kommentarer til redaktionen, f.eks. ideer eller ønsker til artikler, eller vedrørende tidligere numre, så send en mail til bestyrelse@datalogforeningen.dk. Alle kommentarer opsamles løbende.