Boganmeldelser

Boganmeldelser bliver i fremtiden placeret på hjemmesiden i deres fulde ordlyd. Det førstkommende datalogbrev efter modtagelsen af anmeldelsen vil indeholde en teaser til denne.

Hvis du har set en bog, som du kunne tænke dig at læse og anmelde i vores blad, sponserer Datalogforeningen gerne dette. Læs mere om proceduren her.

En skabelon til anvendelse finder du link til nedenfor. Se også de tidligere anmeldelser.

Proceduren

Proceduren for boganmeldeler foregår ved, at du selv går ned og finder bogen, som du kunne tænke dig at anmelde, skriver titel, forfatter, forlag, ISBN nummer og udgivelsesår ned, og sender/mailer dette mig. Jeg checker, at der ikke er andre der er ved at anmelde den, og melder derefter tilbage til dig. Du køber herefter selv bogen. Anmeldelsen skal være i Word eller ODT og sendes til undertegnede eller til bestyrelsen.

Til gengæld for den forenklede procedure har vi skærpet kravene til selve anmeldelsen:

  • Den skal indeholde en faglig bedømmelse af bogen (det subjektive).
  • Den skal give et overblik over indholdet af bogen (det objektive).

 

Redaktionen forbeholder sig ret til at kræve en anmeldelse forbedret, hvis den ikke lever op til den ønskede standard, ligesom redaktionen forbeholder sig ret til at afvise en bog, f.eks. hvis den er for gammel, hvis der allerede har været en lignende anmeldelse el.l.


Peder Christian Nørgaard
pcn@pogt.dk

Bestyrelsen mailadresse:

bestyrelse@datalogforeningen.dk

Regningen sendes til:

Datalogforeningen
c/o Datalogisk Institut
Åbogade 34
8000 Aarhus C

Vi beklager at nedenstående liste over boganmeldelser ikke er komplet.

Tidligere anmeldelser